Dla Firm

Działamy na rzecz usprawnienia procesu znalezienia oraz zatrudnienia pracowników, w jak najkrótszym czasie. Reprezentujemy Ciebie, abyś nie musiał tracić czasu i wysiłku na uzyskanie niezbędnych dokumentów. Nasze usługi wymienione są poniżej.

background krakspire companies
background for families scaled

Zezwolenie na
pracę

icon documents

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

icon case

Monitorowanie statusu prawnego zatrudnionych już pracowników

icon list

Wsparcie w uzyskaniu Informacji Starosty (test rynku pracy)

icon passport

Konsultacje w zakresie zasad legalnego zatrudniania

icon people

Background check

icon check

Dlaczego Polska?

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji Polska jest świetnym miejscem do pracy lub założenia własnej firmy.

 • 1.

  Polska charakteryzuje się wysoką stabilnością ekonomiczną i potencjałem inwestycyjnym. Nasz kraj nie doświadczył recesji od 20 lat. Wskaźnik PKB rośnie szybciej niż w innych państwach Europy, zwiększając się aż 9 krotnie od 1981 roku.

 • 2.

  W ubiegłym roku Polska zajęła najwyższe miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i siódme w Europie pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli chodzi o inwestycje typu greenfield, Polska zajęła również wysoką – 3. pozycję w Europie w 2019 roku.

 • 3.

  Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie instytucji państwowych, w tym na zwolnienia i ulgi podatkowe na badania i rozwój, “innovation box” oraz programy wspierające inwestycje o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

 • 4.

  Inwestowanie w naszym kraju się opłaca. Według raportu o klimacie inwestycyjnym 94% inwestorów zagranicznych w Polsce byłoby skłonnych do reinwestowania.

 • 5.

  Polska to serce Europy i skrzyżowanie wielu szlaków handlowych. Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem łącznej długości dróg ekspresowych i czwarte pod względem długości sieci kolejowych w UE.

 • 6.

  Od 2012 do 2018 roku liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 130 tys. W latach 2015-2019 mogliśmy zaobserwować ciągły wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę. W 2020 r. liczba pozwoleń na pracę była 6 razy wyższa niż 5 lat temu.

 • 7.

  Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w 2020 roku była najniższa ze wszystkich krajów UE i wyniosła zaledwie 3,1%, podczas gdy średnia europejska wyniosła 7,3%. Spadek notowany jest nieprzerwanie od prawie 20 lat.

Zarezerwuj konsultację

Napisz do nas! Opisz swoją sytuację i powiedz w czym możemy Ci pomóc, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą, aby rozwiązać Twój problem lub umówić się na spotkanie w naszym biurze.

Evoto